Posiadamy projekt wiatrowy 80 MW na sprzedaż. Skontaktuj się z nami: 0048 91 431 54 85 / fax. 0048 91 431 54 86 / biuro@amerbil.pl

enpl

Przyłącze do sieci

Analiza możliwości przyłączeniowych oraz zlecenie wykonania koncepcji przyłączenia m.in. we współpracy z:

Analiza opłacalności – potencjalna wielkość farmy zestawiona z odległością od miejsca przyłączenia

Opracowanie studiów wykonalności przyłącza

Wykonanie koncepcji sieci infrastruktury wewnętrznej (drogi dojazdowe, place montażowe, sieć kablowa)

Złożone wnioski o wydanie warunków przyłączenia oraz podpisane umowy przyłączeniowe

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii zewnętrznej