Posiadamy projekt wiatrowy 80 MW na sprzedaż. Skontaktuj się z nami: 0048 91 431 54 85 / fax. 0048 91 431 54 86 / biuro@amerbil.pl

enpl

Nadzór farma wiatrowa

Nadzorowanie wykonania Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gmin, a następnie Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem środowiskowym .

Zawieranie porozumień z gminami, kontraktacja działek – uzyskanie służebności na działki pod lokalizacje turbin wiatrowych oraz pod infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną farmy

Po uzyskaniu decyzji, planu miejscowego, warunków przyłączenia – koordynowanie pracy projektantów na podstawie wcześniej wykonanych koncepcji i analiz

Nadzorowanie procesu uzyskania pozwoleń na budowę z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dla zakresu farmy, linii oraz zjazdów z dróg głównych

Uświadamianie mieszkańców – czynny udział w konsultacjach społecznych. Przygotowywanie dokumentów w przypadku powstania spraw spornych (jak np. zaskarżenie Planu, dec. środowiskowej)

Kwestie związane z wycinką drzew kolidujących z linią i farmą – dokumenty, pozwolenia