Posiadamy projekt wiatrowy 80 MW na sprzedaż. Skontaktuj się z nami: 0048 91 431 54 85 / fax. 0048 91 431 54 86 / biuro@amerbil.pl

enpl

o naskilka słów

PoznajAmerbil

 

meteo produ 754x508

W Polsce rozwój odnawialnych źródeł energii, rozpoczął się po akcesji Polski do UE. Od tego czasu, udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej zwiększa się w Polsce z każdym rokiem. Moc zainstalowana w Polsce na chwilę obecną przekroczyła 6000 MW.

Firma Amerbil działa na rynku elektrowni wiatrowych od 2007 roku. W tym czasie odnieśliśmy wiele sukcesów na tym polu. Posiadamy olbrzymią wiedzę na temat tego, jak teren z przeznaczeniem rolniczym przekształcić w działającą inwestycję w odnawialne źródła energii. 

Obecnie realizujemy inwestycje w odnawialne źródła energii. W naszym portfolio znajdują się min. farma wiatrowa na północy Polski o mocy ok. 84MW, czy biogazownia o mocy 2 MW na południu Polski.

Posiadamy wiedzę z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii, budowy obiektów przemysłowych, nadzorowania inwestycji. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę.

Posiadamy uprawnienia konstrukcyjno – budowlane z uprawnieniami do adaptacji projektów; Uprawnienia elektryczne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Uzyskane certyfikaty międzynarodowe – WAsP Risoe DTU, Autodesk AutoCAD; Dysponujemy licencjami na wiodące programy branżowe: AutoCad 2010, WAsP 9, WindPRO 2.7 z modułami BASIS, Energy / MODEL, PARK, METEO, DECIBEL, SHADOW, MCP, Loss&Uncertainty; Zespół projektantów ma do dyspozycji własny profesjonalny sprzęt biurowy – w tym komputery, kopiarki, skanery, plotery wielkoformatowe; Opracowany system organizacyjno – archiwizujący z serwerami w USA zapewnia sprawny przepływ i bezpieczeństwo danych.

 

Ilość mocy przyłączeniowej farm wiatrowych w zawartych transakcjach660 MW

Wielkość farm wiatrowych w trakcie rozwoju finansowanych ze środków własnych250-300 MW

Prawo do przyłączenia do sieci Krajowej Sieci Elektroenergetycznej890 MW

Całkowita planowana moc na terenie Polski250-300 MW

 

AmerbilTimeline

 

AmerbilZespół

Ogromne międzynarodowe doświadczenie w zakresie energii wiatrowej, słonecznej i elektrycznej. Ogromne doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu dużymi projektami. Szerokie kompetencje i uprawnienia w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.